De sørlandske uthavnene

Onsdag 28. februar kl 19 inviterer vi til kulturkveld med de sørlandske uthavnene som tema. Vi byr på både kåseri og visning av film.

Uthavnene, med Merdø som Arendals perle, er blant Sørlandets viktigste kulturmiljøer med sine tettbygde trehusmiljøer med hus så å si på bryggekanten, sitt spesielle kulturlandskap og sine minner etter flere hundre år med havnevirksomhet, losing og handel.

Tidligere direktør for Lindesnes fyrmuseum, Jo van der Eyden kåserer om fremveksten av de sørlandske uthavnene. Etter kåseriet viser Jan-Robert Ore sin film "De sørlandske uthavner". Se klipp fra filmen.

Gratis inngang på kulturkvelden. Vi selger kaffe og lefser.
Velkommen!

NB! Vi minner om at utstillingene og lesesalen er åpne til kl 19 denne onsdagen. Vanlig inngangsbillett for å besøke utstillingene (90 kr for voksne).