Ledig stilling som registrator

Vi har en ledig 40% fast stilling som arkivregistrator.

Ved Aust-Agder museum og arkiv IKS/KUBEN er det ledig fast stilling som arkivregistrator. Stillingen er en del av arkivavdelingen. Nærmeste overordna er avdelingsleder. Arbeidsområdet for stillingen er i hovedsak mottak, ordning og katalogisering av papirbaserte arkiver. Arbeidssted er Kuben, Arendal.

Kuben er en del av Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma), og eies av Aust-Agder fylkeskommune og alle kommunene i Aust-Agder. AAma er fylkets fagorgan i arkiv- og museumsfaglige spørsmål. Kuben er lokalisert i Arendal, og 2014 tok vi i bruk et nytt og moderne arkiv- og museumsbygg på 11000m2, som gir oss mulighet til å løse våre oppgaver på en enda bedre måte.

Arkivavdelingen består av 13 dyktige medarbeider som arbeider med ulike fagfelt innen arkiv: offentlige arkiv, privatarkiv og foto. Kuben oppbevarer de historiske arkivene til kommunene og fylket i Aust-Agder.  Samlingene inneholder også verdifulle privatarkiv og en stor fotosamling I tillegg til innsamling og katalogisering, digitalisering, utfører arkivavdelingen en omfattende rådgivningstjeneste knyttet til arkiv og driver en aktiv formidlingsvirksomhet.

Ansvar og oppgaver

 • Bistå i arbeidet med innhenting og mottak av arkiver til KUBEN
 • Ordne og listeføre arkiver fra kommunene, fylkeskommunen og private arkivskapere
 • Katalogisere og etikettere arkiver
 • Digitalisere arkivdokumenter
 • Andre forefallende oppgaver i Arkivavdelingen

Kvalifikasjoner

 • Fullført videregående skole
 • Erfaring og gode resultater fra lignende arbeid vil være ønskelig
 • Nøyaktig, systematisk og resultatfokusert
 • Stor arbeidskapasitet
 • Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

 • Fleksibel arbeidstid
 • Et trivelig arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter
 • Gode tjenestepensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • Lønn etter avtale

Andre opplysninger

Stillingsbrøk: 40 %
Stilling: Fast
Prøvetid: 6 mnd.
Tilsetting; fra 1. mai 2017.

For nærmere opplysninger om stillingen kontakt:
Avdelingsleder Snorre D. Øverbø, tlf 415 30 943. Eller rådgiver Yngve S. Kristensen, tlf 3701 7918.

Skriftlig søknad og CV sendes fortrinnsvis pr. epost til: postmottak@aama.no

Postadresse:
Kuben, Parkveien 16, 4838 ARENDAL

SØKNADSFRIST: 27. mars 2017