Forbrukslån til ny bil

Det fine med forbrukslån er at det gjerne går fortere å få lånet innvilget, og man slipper å stille eiendom i sikkerhet. Som nettavisen e24.no opplyser om, er det imidlertid enkelte som får avslag på lånesøknader grunnet oppdagelsen av forbruksgjeld som de enkelte ikke har gitt beskjed om da de sendte inn søknad.

For å unngå å bli en av disse, er det essensielt at man har økonomien på stell. Slik er det større sjanse for at man til slutt får kjøpt ny bil. Forbrukslån til bil passer best for kjøp av bil med lavere beløp, eventuelt reparasjon og bildeler. Hva som regnes som lavere beløp, er relativt.

Rett løsning

Selv om den generelle oppfatning er at forbrukslån bør brukes til biler av det rimeligere slaget, finnes det likevel unntak for denne uskrevne regelen. Jo mer skråsikker man er på at man vil tjene gode penger i fremtiden og dermed kan håndtere høye lånesummer, jo mer vil et forbrukslån være en nokså gunstig løsning.

Man kan imidlertid aldri være 100 % sikker på hvor mye man vil tjene i fremtiden. Dersom man får sjansen til å kjøpe en bil til for eksempel 100 000 kroner, som egentlig er verdt mye mer, kan det å ta opp forbrukslån være den rette løsningen for å få sikret seg dette røverkjøpet.

Billån vs. forbrukslån

Dersom man tar billån i stedet for forbrukslån, må det stilles sikkerhet til banken. Med andre ord tar banken pant i enten bilen eller annen eiendom. Dermed blir det ikke like ugunstig for banken dersom låner ikke klarer å betjene lånet. Banken kan således forlange tvangssalg av bilen hvis lånet ikke betales i henhold til låneavtalen.

Et billån er det derfor mindre risikofylt for banken å utstede sammenlignet med forbrukslån, som er uten sikkerhet. Banken har vanskeligere for å få pengene sine tilbake dersom låner ikke klarer å tilbakebetale et forbrukslån, ettersom banken ikke kan ta pant i noen eiendom. Låner står dermed friere ved forbrukslån, selv om renten kan være høyere.

Man bør kjenne sin egen økonomi

Det snakkes mye om hvilke lånevilkår som er trygge og gunstige, men noe av det aller beste en kan gjøre for seg selv er å orientere seg om hvordan ulike typer lån faktisk fungerer. I tillegg gjelder det å kjenne sin egen økonomi, noe som inkluderer evnen til å betale tilbake sin egen gjeld.

Det diskuteres heftig hvilke typer lån som passer til forskjellige formål, men egen økonomisk kløktighet er den viktigste forutsetning for at det å ta opp et forbrukslån kan være gunstig i forbindelse med investeringer. Av og til har man rett og slett ikke midler til å betale for en ny bil ut av egen lomme. Det er derfor forbrukslån finnes.

Raskest mulig nedbetaling

Når man trenger penger i en fei til innkjøp av bil, og man i tillegg har de beste forutsetninger for rask tilbakebetaling, kan forbrukslån være det klokeste valget. Den beryktede renten blir mindre skummel når lånet betales tilbake kjapt. Dette er fordi total rentekostnad på lån blir mindre hvis man betaler lånet ned fort.

Dersom avgjørelsen faller på forbrukslån når det skal lånes penger til bil, gjelder det å finne ut hvilken bank som gir best vilkår. Det er ikke nødvendig å oppgi hva pengene skal brukes til, men bankene vil alltid gjøre sitt for å finne ut om låner har det rette grunnlaget for å få lånet innvilget.

Oppsummering

  • Med forbrukslån slipper man sikkerhet i eiendom som ved billån
  • Rask tilbakebetaling mest gunstig
  • Forbrukslån for de som er trygg på egen økonomi

Å søke om forbrukslån for å få råd til ny bil, kan være det som sikrer at kjøpet kan gjennomføres. Dersom man tar sine forholdsregler og sørger for å til enhver tid være økonomisk skikket til å kunne tilbakebetale med renter, vil man neppe angre. Særlig når en splitter ny bil plutselig står i garasjen.

Leave a Reply