Om Aaks.no

Om oss

Vi driver til daglig med regnskapsføring for småbedrifter og selvstendig næringsdrivende.

Bloggen vår bruker vi til å diskutere generelle aspekter av privatøkonomisk art, slik som budsjettering, sparing, investering i bolig, råd om opptak og betjening av lån, bruk av kredittkort, kjøp på avbetaling, og lignende tematikk. Skattespørsmål er også noe som det sikkert vil bli en del av, men mye av dette er naturlig å flette inn i de øvrige bloggartiklene. Artiklene skal ellers ha et mest mulig objektivt og informativt preg, samt holde et nivå som er tilgjengelig for de fleste.