Tips før du tar opp lån uten sikkerhet

Har du uforutsette utgifter eller et plutselig behov for ekstra penger, kan et lån uten sikkerhet i mange tilfeller være redningen. Et lån uten sikkerhet er enkelt forklart et lån banken gir uten å stille sikkerhet i låntakers eiendeler – som for eksempel bil, tomt, hytte eller bolig. Både forbrukslån og kredittlån havner under paraplybetegnelsen «usikrede lån». Denne type lån kan være nyttige når du ikke har mulighet til å finansiere utgifter med egne oppsparte midler. Det er imidlertid mange fallgruver å være obs på.

I denne guiden kan du lære mer om hva du bør se etter før du søker om et forbrukslån eller kredittlån. Vi skal se nærmere på ulike punkter du bør ha i bakhodet før du takker ja til et lånetilbud. Dette handler om alt fra renter og gebyrer, til privatøkonomiske aspekter, budsjettering, research, rentemarkedet og lignende. Vi forklarer alt på en enkel måte, noe som betyr at du ikke trenger å være økonom eller investor for å forstå innholdet. Les videre for smarte tips som kan gi en enklere økonomisk hverdag!

Renter og gebyrer på forbrukslån

Lån uten sikkerhet har i mange tilfeller høye renter. Dette betyr at du bør kartlegge egen økonomi og betalingsevne før denne type lån tas opp. I tillegg til å betale tilbake selve lånet, skal du også betale renter. Rentene kan defineres som selve kostnaden for å leie kapital, og oppgis ofte som prosent per år av det totale lånebeløpet.

Noe av det aller viktigste å sjekke før du søker om et lån uten sikkerhet, er lånets renter. I finansverdenen finnes det mange uttrykk relatert til rente, som pengemarkedsrente, styringsrente, kalkulasjonsrente, morarente, ågerrente og lignende. Det er lett å la seg forvirre av alle disse ordene, spesielt om en ikke har utdannelse innen økonomi. Heldigvis trenger du heller ikke å kunne alle disse uttrykkene. Det viktigste er at du forstår hva lånets nominelle og effektive rente innebærer. De fleste lånetilbud markedsføres med begge deler, noe som kan være forvirrende.

 • Nominell rente: Renten på selve lånet før gebyrer
 • Effektiv rente: Lånets faktiske kostnad, inkludert renter og gebyrer

Hva er nominell rente?

Nominell rente på et lån uten sikkerhet er den årlige lånerenten før gebyrer og renters renter. Dersom du ser nærmere på lånevilkårene vil du kunne se at nominell rente angis «p.a.» eller «pro anno», noe som rett og slett bare betyr «per år». Tradisjonelt sett har mange banker reklamert for lånene sine ved å fremheve den nominelle renten. Dette er fordi den nominelle renten får lånet til å fremstå billigere enn det i realiteten er. Heldigvis er ikke dette lov lenger, og bankene må nå opplyse om effektiv rente ifølge finansavtaleloven.

Hva er effektiv rente?

Lånets effektive rente sier noe om dets faktiske kostnad. Det er derfor denne du bør se på når du skal søke om lån. Den effektive renten på et lån uten sikkerhet er alltid høyere enn den nominelle. Dette skyldes hovedsakelig to ting:

 1. Rentene blir ofte lagt til hyppigere enn én gang årlig. Dette betyr at du som låntaker også betaler renters rente, pluss den oppgitte nominelle renten.
 2. Banken kan legge til diverse gebyrer på lånet.

Hva er fallgruven her?

Dersom du kun fokuserer på lånets nominelle rente, kan du potensielt ende opp med økonomiske problemer. Nominell rente vil ikke gi et realistisk bilde av lånets kostnad. Gebyrer vil ofte utgjøre en mye større sum enn du først tror. Et eksempel på et gebyr mange banker opererer med er etableringsgebyret. Dette er et gebyr som vanligvis belastes som et engangsbeløp rett etter at låneforholdet mellom låntaker og bank er opprettet. Både forbrukslån og kredittlån kan ha etableringsgebyr.

Ulempen med lån uten sikkerhet sett i forhold til mange andre typer lån er at rentene og gebyrene ofte er mye høyere. Mens et boliglån gjerne kan ha en rentesats på rundt 1,7 %, finnes det eksempler på usikrede lån som har flere hundre prosent i rente. Dette er naturligvis ikke normalen, men du bør regne med at renten ligger på rundt 20 % og oppover. Dette høres kanskje ikke mye ut, men det kan utgjøre mye i lengden. Velg derfor alltid lån med så lav rente som mulig.

Andre gebyrer

Har du kredittkort, kan du også oppleve at banken krever gebyrer hver gang en bruker kortet. Ved å være bevisst på renter og gebyrer kan du potensielt spare mange tusen kroner, da det er lettere å gjøre kloke valg. Veldig mange nordmenn ender i gjeldsfellen – eller «luksusfellen» som det også kalles – fordi de tar opp dyre lån uten sikkerhet. Men så lenge du har en plan, kan usikrede lån være gunstige!

Ha orden i privatøkonomien

Dersom du tar opp mange dyre forbrukslån og kredittlån, kan du havne i en negativ spiral av betalingsanmerkninger, lønnstrekk, inkassovarsler og gjeldsordninger. Med dårlig privatøkonomi kan du igjen slite med å få boliglån, jobb og lignende. Dette er en av grunnene til at Forbrukertilsynet ønsker å forhindre ulovlig markedsføring av usikrede lån. Du bør alltid vurdere din egen privatøkonomi før du i det hele tatt søker om lån. Mange føler at de ikke har noe annet valg enn å ta opp lån når regningene kommer, men dette stemmer ikke.

Sliter man med mange dyre lån som virker umulige å betjene, kan det være smart å rådføre seg med en finansrådgiver eller gjeldsrådgiver. Disse møter mennesker med økonomiske utfordringer daglig, og kan komme med gode tips for en bedre privatøkonomi. Noen ganger er lønnstrekk og gjeldsordninger den eneste utveien for dem med mange lån.

 1. Mange havner i økonomisk knipe på grunn av mange dyre lån
 2. Få profesjonell hjelp av en gjeldsrådgiver
 3. Unngå lønnstrekk, betalingsanmerkninger og inkassovarsler

Gjeldsordning

Mange som sliter med dårlig økonomi får en gjeldsordning. En gjeldsordning er enkelt forklart en avtale som inngås mellom låntaker og långiver. En slik avtale er ofte løsningen for de som ikke kan komme til enighet med kreditorene om en frivillig nedbetalingsplan. Du søker da om en offentlig gjeldsordning via namsmannen, som vil lage en avtale på vegne av låntaker og kreditorer. En slik avtale er ikke nødvendigvis frivillig fra låntakers side, og kan være tvungen. Med en tvungen avtale vil retten ha avgjort at låntaker skal ha en gjeldsordning.

Hele poenget med en gjeldsordning er at låntaker skal få kontroll over økonomien sin igjen. Namsmannen vil i så fall sette opp et budsjett som skal følges så lenge gjeldsordningen varer. Dette gjøres i samråd med namsmannen, som vil sette av penger til rimelige levekostnader og bokostnader – basert på forskriften om livsoppholdssatser. Om inntektene er høyere enn disse grunnleggende utgiftene, vil overskuddet gis til kreditorene. Her har du altså ikke mulighet til å bruke penger på unødvendige ting. På sikt vil dette kunne få privatøkonomien på rett kjøl.

Tenk langsiktig

En gjeldsordning kan vare i opptil fem år, noe som kan være en stor belastning for mange. Derfor er det viktig å unngå denne situasjonen, noe du gjør ved å være bevisst på eget forbruk. Ta derfor kun opp forbrukslån eller kredittlån dersom økonomien tillater det. Det er mange som lever i nuet og glemmer å tenke langsiktig når de søker om lån. Det er kanskje fristende med ny iPhone, designersko eller hest, men du bør vurdere hvor nødvendig det egentlig er. Tenk også over hvilken effekt det vil ha på privatøkonomien.

Når du tar opp et lån skal det naturligvis betales tilbake med både renter og gebyrer. Finn ut hva som må betales i avdrag og renter per måned, og trekk dette fra de månedlige inntektene. Hvis dette er et beløp du kan leve fint med, kan det være forsvarlig å ta opp lån. I motsatt fall bør du heller vurdere andre muligheter. Privatøkonomi er ofte grobunn for bekymringer, krangler og frustrasjon – spesielt hvis den ikke er så god som den kunne ha vært. Et av de beste tiltakene for sunn personlig økonomi, er budsjettering!

Når er lån uten sikkerhet en smart løsning?

Det du må huske er at et lån uten sikkerhet aldri skal fungere som en erstatter for inntekt. Dersom du blir nødt til å ta opp lån hver eneste måned for å betale nødvendige utgifter, vil du hele tiden måtte betale ned gammel gjeld med ny gjeld. Et lån bør heller være noe du benytter deg av i krisesituasjoner. Dette kan for eksempel være at oppvaskmaskinen slutter å virke noen dager før lønnen kommer på konto. Da kan du betale ned lånet så fort lønnen kommer inn, og dermed slippe unna det meste av renter og gebyrer.

Sett opp et budsjett

Mange opplever at lønnen er brukt opp før neste lønning er på konto, og synes det kan være utfordrende å fordele pengene på en fornuftig måte utover hele måneden. Med et budsjett kan du enkelt planlegge egen økonomi og samtidig få et mer bevisst forhold til eget pengebruk. Du får rett og slett bedre oversikt over økonomien din, da du enkelt kan se hva du bruker penger på. Slik kan du også finne ut hvor du bør stramme inn, og hva du kan tillate av utskeielser til hverdags.

Før du søker om et lån uten sikkerhet, bør du sjekke at du har mulighet til å betjene lånet ved å se på budsjettet. Dette gjør det enklere å forhindre at du havner bakpå og får en stor, dyr gjeld som er vanskelig å betjene. Hvis budsjettet allerede er stramt, vil det naturligvis ikke være noen god idé å ta opp lån – med mindre du vet at inntekten kommer til å øke i nærmeste fremtid.

Så lenge du vet at lånet kan betjenes, er det ingenting i veien for å søke om det. Mange er imidlertid usikre på hvordan de skal sette opp et budsjett, og hva som bør inkluderes i dette.

 1. Kartlegg inntekter
 2. Kartlegg faste utgifter
 3. Ikke glem variable og uforutsette utgifter

Steg 1: Kartlegg inntekter

Det første du bør gjøre er å kartlegge hvor stor inntjening du har per måned. Her kan du inkludere lønn, barnebidrag, stipend, leieinntekter, ytelser fra NAV og feriepenger. Du kan også inkludere inntekter du får ved å selge brukte ting og klær. Dette kan være nyttig om du har litt trang økonomi.

Steg 2: Kartlegg faste utgifter

Det neste du bør gjøre, er å kartlegge alle faste utgifter. Her kan du inkludere boutgifter, strøm, lån, mobil, internett, transport (bil, motorsykkel, båt, ferge eller offentlig transport) og lignende.

Disse utgiftene er ikke nødvendigvis like hver måned. Du bruker for eksempel gjerne mer strøm om vinteren enn om sommeren. Dette fører til høyere strømregning om vinteren. Husk også at renteutgifter kan svinge fra måned til måned, eller at noen regninger faktureres hvert kvartal istedenfor månedlig. Du bør prøve å finne et gjennomsnitt, slik at budsjettet blir mest mulig representativt for økonomien året rundt.

Steg 3: Ikke glem variable og uforutsette utgifter

Det finnes også variable utgifter. Dette er utgifter du enkelt kan kutte ned på dersom du ikke allerede er veldig økonomisk. Variable utgifter inkluderer utgifter til klær, sko, mat, underholdning, reiser og kultur. Ta en titt i nettbanken for å finne ut hvor mye som i snitt brukes på disse postene. Husk også på at det kan dukke opp uforutsette utgifter. Dette kan for eksempel være veterinærutgifter, tannlegeutgifter og lignende.

Så snart budsjettet er klart, vil du kunne se om det er rom for å ta opp et lån uten sikkerhet eller ikke.

Søk hos flere banker og andre långivere

Det finnes svært mange banker på markedet, noe som betyr at det også er tøff konkurranse dem imellom når det kommer til å vinne nye kunder. Dette kan du i stor grad utnytte til din fordel, ved å søke lån hos mange forskjellige banker. Renten bankene reklamerer med gjelder ikke nødvendigvis alle kunder. Renten baseres nemlig på faktorer som inntekt, betalingsevne og livssituasjon. Derfor kan det lønne seg å sende inn en søknad til hver enkelt bank, slik at du får oversikt over hva bankene kan by på av lånevilkår.

Før du begynner å søke kan du gjøre en grovsortering der du siler ut bankene som generelt har høyest rente. Tilsvarende bør du velge ut bankene som ser ut til å operere med lavere rente enn gjennomsnittet. For å kunne få denne oversikten, kan du for eksempel besøke nettsiden til mange ulike långivere og banker. Her vil du kunne danne deg et inntrykk ved å se kjapt på lånets betingelser. Du bør da se spesielt nøye på den effektive renten, siden denne inkluderer alle gebyrer og kostnader. Det kan være lurt å bokmerke alle favorittene dine i nettleseren.

La noen gjøre jobben for deg!

En annen mulighet – som kanskje er enda enklere – er å benytte seg av en sammenligningstjeneste på nett. Slik som på Billigeforbrukslån.no. Her kan du få et raskt overblikk over hvilke banker som har lav rente, samt hvor lang nedbetalingstid bankene kan tilby. Juster lånebeløp og nedbetalingstid for å se hvordan lånetilbudene forandrer seg. Mange ønsker lang nedbetalingstid siden dette gir lavere månedlige kostnader. Du bør imidlertid huske på at kort nedbetalingstid er mer gunstig når du ser på de totale lånekostnadene. Jo fortere du betaler ned lånet, jo færre renter og gebyrer må betales!

Når du vet hvor mange som sliter med å bli kvitt gjelden sin, blir kanskje viktigheten av å sammenligne lånevilkår hos ulike banker tydeliggjort. Les mer på NRK om hvorfor så mange nordmenn sliter med å betale ned på lånet. Den viktigste grunnen til at de ikke greier å betjene et lån, skyldes i stor grad rentekostnadene. Finner du et lån uten sikkerhet med gode vilkår, kan du i mange tilfeller slippe å havne i en slik knipe. Heldigvis vil sammenligningstjenester og litt research ofte være alt som skal til for å oppnå dette.

Kredittsjekk før lån innvilges

Alle banker kredittsjekker personer som søker om lån. Dette gjøres primært for å sjekke hvorvidt låntaker har betalingsanmerkninger registrert på navnet sitt. Bankene vil ikke innvilge en søknad om forbrukslån eller andre usikrede lån til søkere med anmerkninger. En betalingsanmerkning får nemlig bankens varsellamper til å lyse, da en usikker betaler gjerne ikke betaler ned på lånet som avtalt. Det finnes også andre grunner til at man kan få lav score i en kredittsjekk. Av faktorer som spiller inn kan vi nevne overtrekk av konti, svingende inntekt, hyppig flytting eller betalingsanmerkninger på enkeltpersonforetak.

Kredittsjekk deg selv

Mange kvier seg for å søke om lån, rett og slett fordi de frykter at søknaden blir avslått. Hvis du lurer på hvordan du ligger an i en eventuell kredittsjekk, kan du faktisk kredittsjekke deg selv på nett. Det finnes flere nettsider som tilbyr slike tjenester. Ved å kredittsjekke deg selv vet du om du ansees som betalingsdyktig eller ikke. Dette kan være greit å huske på før du eventuelt søker om et lån uten sikkerhet.

En åpenbar fordel ved å kredittsjekke seg selv er at du også får mulighet til å forbedre din egen kredittscore. Du kan for eksempel oppdage at du har utestående gjeld hos aktører du ikke var klar over eller hadde glemt. Får du ryddet opp i dette før du søker om lån, vil du kunne øke sjansen for positivt svar på lånesøknaden. Det kan også være smart å rydde opp i andre forhold som påvirker kredittscoren. For eksempel vil stabil jobb med fast og stabil inntekt over lengre tid være positivt.

Det koster ingenting å hente ut kredittopplysninger om seg selv. Du trenger bare å ta kontakt med et kredittopplysningsselskap, og deretter be dem gi fra seg informasjonen du er ute etter. Har du skiftet adresse mange ganger i det siste, hatt et brått inntektsfall eller er veldig ung, kan dette bidra til å gi lav kredittscore. Alder er det ikke mulig å påvirke, men du kan prøve å flytte sjeldnere, samt å ha en stabil inntekt ved å ha en jobb som tillater dette.

Hold oversikt med en klar nedbetalingsplan

Når du søker om lån, bør du også huske på at man skal betale pengene tilbake. Dette bør selvfølgelig gjøres på en mest mulig smart måte. Jo fortere du klarer å kvitte deg med gjeld, jo bedre er det. Husk også på at gjeld bidrar til å gi lavere kredittscore, noe som kan redusere muligheten for å få andre lån. Dette kan være greit å tenke på hvis du for eksempel har planer om å søke etter boliglån eller billån. Derfor er det viktig å ha en gunstig nedbetalingsplan.

Å lage en nedbetalingsplan trenger ikke være komplisert. Du kan som regel få en nedbetalingsplan av banken. Der viser de hvordan lånet kan betales ned, måned for måned. Denne planen er grei å forholde seg til, men husk på at du kan betale ned lånet raskere også. Du bør alltid forsøke å betale ned på både lån og renter. Noen velger avdragsfrihet på lånet i perioder, noe som betyr at du kun betaler ned på rentene, og ikke på selve lånet.

Mer om avdragsfrihet

Avdragsfrihet kan være greit i kortere perioder der du har andre store eller uforutsette utgifter som må prioriteres. Du bør imidlertid ikke velge avdragsfrihet i lengre perioder, da dette gjør at du bruker lengre tid på å bli kvitt lånet.

Når du reduserer nedbetalingstiden på lånet, vil også den totale kostnaden automatisk bli lavere. En god nedbetalingsstrategi dersom du har flere forbrukslån eller kredittlån er å fokusere på ett lån av gangen. Betal ned så mye som overhodet mulig på kortest mulig tid. Dette kan være motiverende, da du kan se at lånene forsvinner.

Vurder andre alternativer

 1. Privat lån
 2. Spar penger selv
 3. Selg unna ting

Noe alle bør tenke på når de vurderer å ta opp lån, er hvorvidt det finnes andre alternativer som er mer gunstige. Du kan for eksempel finne ut om det er mulig å ta opp et privat lån i stedet for. Fordelen ved å låne privat, for eksempel av foreldre, søsken, kolleger eller venner, er at du i de fleste tilfeller ikke må betale renter og gebyrer. Dette er selvfølgelig opp til den enkelte personen som låner bort penger å vurdere, så ikke ta det for gitt. Private lån er uansett gunstige i de fleste tilfeller.

Et annet alternativ til lån uten sikkerhet er å spare opp det beløpet som trengs på egenhånd. Dette kan være krevende om det er snakk om et stort beløp, og ikke minst kan det ta tid. Det vil likevel være et mer økonomisk gunstig valg enn dyre forbrukslån eller kredittlån. Føler du at det tar for lang tid å spare, kan du kanskje få fart på sakene ved å selge eiendeler av verdi. Mange har brukte elektronikkvarer som spillkonsoller, platespillere og lignende. Dette kan du ofte tjene en del på.

Øk boliglånet

Hvis du helst vil unngå usikrede lån, kan du også sjekke om det er mulig å få nytt lån på huset. Har du eid boligen i lang tid, vil den mest sannsynlig ha økt i verdi. Dette gir en mulighet til å få en ny verdivurdering av en takstmann. Du kan deretter øke det eksisterende boliglånet ditt på grunnlag av denne verdivurderingen. Dette vil gi ekstra penger å rutte med. Et slikt lån har betraktelig lavere rente enn for eksempel et kredittlån. Dette er dog ikke mulig for alle som ikke eier egen bolig enda.

Leieinntekter

Ellers kan vi nevne utleie av bolig som en fin mulighet til å tjene penger. Har du et ledig rom, et loft eller en kjeller i huset sitt, kan du alltids leie ut disse rommene eller etasjene. Det er for eksempel mange studenter som er på jakt etter et billig og enkelt sted å bo. Det du tjener på utleie er dessuten skattefritt i mange tilfeller. Det å leie ut deler av boligen sin gir en dessuten en stabil bi-inntekt hver eneste måned, noe som kan være et godt økonomisk tilskudd.

Øk inntekten

Det finnes også andre alternativer til det å ta opp lån uten sikkerhet. Vi kan for eksempel nevne økt inntekt. Ved å jobbe ekstra i perioder, kan du ofte tjene inn de pengene du trenger for å realisere planene dine. Har du ikke mulighet til å jobbe ekstra, kan du alltids søke etter en deltidsjobb eller sommerjobb. Det er også mulig å tjene på private arbeidsoppdrag og småjobber som er fritatt for skatt. Det er mulig å påta seg småjobber for opptil 6 000 kroner årlig uten å betale skatt.

Oppsummering

Det finnes mange alternativer som kan vurderes før du søker om forbrukslån eller andre usikrede lån. Du skal likevel ikke ha dårlig samvittighet dersom det ikke finnes andre alternativer. I de fleste tilfeller er det helt uproblematisk å ta opp et usikret lån. Det viktigste er at du har en god nedbetalingsplan, leser lånevilkårene nøye og ikke låner mer enn du trenger. Dersom du har tipsene vi har nevnt i bakhodet, er sjansen stor for at du ender opp med et gunstig lån som kan tilbakebetales uten problemer.

Lån uten sikkerhet – spørsmål og svar

Er det trygt å ta opp lån uten sikkerhet?

Ja, så lenge du låner fra seriøse aktører. Les gjerne omtaler fra andre forbrukere på nett.

Hva er forskjellen på forbrukslån og kredittlån?

Forbrukslån egner seg best til større engangsutgifter. Kredittkort er greit å ha tilgjengelig i krisesituasjoner.

Kan jeg få lån med betalingsanmerkninger?

Som regel ikke. Bankene kredittsjekker alle låntakere, og søknad med betalingsanmerkninger vil automatisk bli avslått.

Hvor mye kan jeg låne?

Det er som regel mulig å låne alt fra noen få tusenlapper til 600 000 kroner.

Hvilken bank gir best rente på usikrede lån?

Dette varierer og kan endre seg raskt. Bruk sammenligningstjenester for å være oppdatert på de beste rentevilkårene.

Leave a Reply