Lån med og uten sikkerhet – dette er forskjellen

Som fersk låntaker kan det være en utfordring å sette seg inn i betingelser og regler rundt de forskjellige lånetyper. Heldigvis finnes det mye god informasjon på nett bare man har litt tid og vet hvor man skal lete. En god plass å starte kan for eksempel være på økonomisidene til www.abcnyheter.no. Når man skal ta opp lån, så går det et hovedskille mellom sikrede og usikrede lån.

Et lån med sikkerhet vil typisk være boliglån og billån. Slike lån kjennetegnes ved at banken har sikkerhet for utlånet i et formuesobjekt. Ved boliglån betyr det at banken har pant i boligen og dersom låntaker ikke betaler, kan banken kreve boligen tvangssolgt for å få dekket forpliktelsene under lånet. De usikrede lån er ofte forbrukslån og kredittkort. Ved slike lån har ikke banken noen form for sikkerhet.

Boliglån og billån – de typiske sikrede lånene

Boliglån og billån er sikrede lån og har dermed bedre rentebetingelser. Avhengig av hvor høy gjeldsgrad man har vil de beste boliglånsrentene i markedet i dag ligge på 2,65 % og oppover. Lavere gjeldsgrad vil som oftest gi bedre lånebetingelser. Bankene har forskjellige «terskelverdier» som ofte avgjør hvor gode betingelser man kan få. Lån under 60 % av boligens verdi vil for eksempel ofte gi de beste betingelsene.

Ved billån har banken sikkerhet i form av kontraktspant i bilen. Billån vil ofte ha noe høyere rente enn boliglån da det ikke er like god sikkerhet å ha pant i en bil som i en bolig. Rentene på billån ligger i dag på 3,5 % og oppover. Ved boliglån og billån så må pengene brukes på bolig eller bil. Man står ikke fritt til å velge.

Forbrukslån og smålån – dyrere lån uten sikkerhet

Ved forbrukslån og smålån har ikke banken sikkerhet. Derfor er slike lån ofte en god del dyrere enn boliglån og billån. Renter på opp mot 40 % er ikke uvanlig. Dette er veldig viktig å være klar over før man tar opp slik gjeld. Fordelen med forbrukslån og smålån er at pengene kan brukes på hva som helst, på alt fra uforutsette tannlegeregninger til ferieturer.

Markedet for smålån og forbrukslån har eksplodert de siste årene. Dette har sammenheng med økt forbruk blant forbrukere, lavere rentenivåer internasjonalt og økt markedsføring rundt slike produkter. Ofte skrives det mye negativt om denne typen usikrede lån. Men dersom man har god kontroll på økonomien sin og vet om fallgruvene, så kan også slike lån være en rasjonell del av privatøkonomien for mange.

Den viktige renteberegningen

Uansett hvilket lån man skal ta opp er det viktig å kunne beregne hva lånet kommer til å koste. Måten og beregne dette på vil være ganske lik både for sikrede og usikrede lån. Man må ta hensyn til både renter, gebyrer og nedbetalingstid. Et boliglån på 2 000 000 kroner med en rente på 3 % vil for eksempel koste 60 000 kroner i året bare i renter.

Dersom lånet skal tilbakebetales over 20 år vil man ha betalt 1 200 000 kroner i renter over lånets løpetid. De usikrede lånene er ofte mye lavere beløp og har derfor mye kortere tilbakebetalingstid enn et boliglån. På grunn av høyere rente, blir de likevel dyre. Et forbrukslån på 100 000 kroner med 20 % rente betalt over 2 år gir en totalkostnad på 140 000 kroner pluss eventuelle gebyrer.

Smarte tips

Man kan utnytte forskjellene mellom sikrede og usikrede lån til sin fordel. Dersom man for eksempel har slitt med økonomien og tatt opp mange dyre smålån, er et smart tips å undersøke om det finnes muligheter for å «bake» disse inn i boliglånet. På denne måten får man lavere rente og betaler mindre i gebyrer. Det finnes flere måter å gjøre dette på.

For det første kan man undersøke om man kan få et rammelån på boligen sin. Et rammelån er en kreditt som er knyttet opp mot boligen hvor man kan ta ut og sette inn penger slik man selv ønsker innenfor rammen som er gitt. Dersom man ikke ønsker et rammelån eller ikke kan få dette så kan man ta kontakt med banken og undersøke om det finnes andre muligheter.
Oppsummering

Lære renteberegning

 • Forstå markedet
 • Ikke ta opp unødvendig eller mye gjeld
 • Utnytt de gode rentene på sikrede lån

Sikrede og usikrede lån har forskjellig anvendelsesområde og forskjellige betingelser. Med litt kreativitet og forhåndsundersøkelser kan man utnytte de gode rentebetingelsene på sikrede lån til sin fordel. Ofte taper man penger på å ikke ta grep om egen økonomi. Med litt innsats og noen telefonsamtaler kan man spare mye penger. Kunnskap om forskjellige typer lån kan være nøkkelen til en bedre økonomisk fremtid.

Forbrukslån til ny bil

Det fine med forbrukslån er at det gjerne går fortere å få lånet innvilget, og man slipper å stille eiendom i sikkerhet. Som nettavisen e24.no opplyser om, er det imidlertid enkelte som får avslag på lånesøknader grunnet oppdagelsen av forbruksgjeld som de enkelte ikke har gitt beskjed om da de sendte inn søknad.

For å unngå å bli en av disse, er det essensielt at man har økonomien på stell. Slik er det større sjanse for at man til slutt får kjøpt ny bil. Forbrukslån til bil passer best for kjøp av bil med lavere beløp, eventuelt reparasjon og bildeler. Hva som regnes som lavere beløp, er relativt.

Rett løsning

Selv om den generelle oppfatning er at forbrukslån bør brukes til biler av det rimeligere slaget, finnes det likevel unntak for denne uskrevne regelen. Jo mer skråsikker man er på at man vil tjene gode penger i fremtiden og dermed kan håndtere høye lånesummer, jo mer vil et forbrukslån være en nokså gunstig løsning.

Man kan imidlertid aldri være 100 % sikker på hvor mye man vil tjene i fremtiden. Dersom man får sjansen til å kjøpe en bil til for eksempel 100 000 kroner, som egentlig er verdt mye mer, kan det å ta opp forbrukslån være den rette løsningen for å få sikret seg dette røverkjøpet.

Billån vs. forbrukslån

Dersom man tar billån i stedet for forbrukslån, må det stilles sikkerhet til banken. Med andre ord tar banken pant i enten bilen eller annen eiendom. Dermed blir det ikke like ugunstig for banken dersom låner ikke klarer å betjene lånet. Banken kan således forlange tvangssalg av bilen hvis lånet ikke betales i henhold til låneavtalen.

Et billån er det derfor mindre risikofylt for banken å utstede sammenlignet med forbrukslån, som er uten sikkerhet. Banken har vanskeligere for å få pengene sine tilbake dersom låner ikke klarer å tilbakebetale et forbrukslån, ettersom banken ikke kan ta pant i noen eiendom. Låner står dermed friere ved forbrukslån, selv om renten kan være høyere.

Man bør kjenne sin egen økonomi

Det snakkes mye om hvilke lånevilkår som er trygge og gunstige, men noe av det aller beste en kan gjøre for seg selv er å orientere seg om hvordan ulike typer lån faktisk fungerer. I tillegg gjelder det å kjenne sin egen økonomi, noe som inkluderer evnen til å betale tilbake sin egen gjeld.

Det diskuteres heftig hvilke typer lån som passer til forskjellige formål, men egen økonomisk kløktighet er den viktigste forutsetning for at det å ta opp et forbrukslån kan være gunstig i forbindelse med investeringer. Av og til har man rett og slett ikke midler til å betale for en ny bil ut av egen lomme. Det er derfor forbrukslån finnes.

Raskest mulig nedbetaling

Når man trenger penger i en fei til innkjøp av bil, og man i tillegg har de beste forutsetninger for rask tilbakebetaling, kan forbrukslån være det klokeste valget. Den beryktede renten blir mindre skummel når lånet betales tilbake kjapt. Dette er fordi total rentekostnad på lån blir mindre hvis man betaler lånet ned fort.

Dersom avgjørelsen faller på forbrukslån når det skal lånes penger til bil, gjelder det å finne ut hvilken bank som gir best vilkår. Det er ikke nødvendig å oppgi hva pengene skal brukes til, men bankene vil alltid gjøre sitt for å finne ut om låner har det rette grunnlaget for å få lånet innvilget.

Oppsummering

 • Med forbrukslån slipper man sikkerhet i eiendom som ved billån
 • Rask tilbakebetaling mest gunstig
 • Forbrukslån for de som er trygg på egen økonomi

Å søke om forbrukslån for å få råd til ny bil, kan være det som sikrer at kjøpet kan gjennomføres. Dersom man tar sine forholdsregler og sørger for å til enhver tid være økonomisk skikket til å kunne tilbakebetale med renter, vil man neppe angre. Særlig når en splitter ny bil plutselig står i garasjen.

En guide til SMS-lån

De aller fleste er veldig klare over det faktum at det finnes en enorm mengde forskjellige typer lån i verden. Man kan låne for de aller fleste formål, og aktører som sambla.no eller re:member gjør det lettere enn noensinne å låne penger. Så hva er det som skiller SMS-lån fra resten av alternativene?

Først og fremst er det slik at SMS-lån er både enklere og raskere enn hva de andre typene lån kan by på. På en annen side er det også slik at renten er betraktelig høyere, nedbetalingstiden er kortere, og beløpene man kan låne er generelt sett mindre enn de er i andre typer lån.

Hvordan ta opp SMS-lån

For å skulle ta ut et mobil-lån må man først finne seg en aktør som tilbyr slike lån. Slike aktører er mindre populære i Norge enn de er i Sverige, men det skal fortsatt være veldig overkommelig å finne seg en aktør her i landet, i og med at SMS-lån stadig blir mer populært.

Det å skulle ta ut selve lånet er mye enklere enn å ta ut et hvilket som helst annet lån. Alt man behøver å gjøre er å sende en spesifikk kode til aktøren på SMS. Deretter vil pengene man ønsker å låne bli tilgjengelige på din brukskonto, helt uten noen som helst form for ventetid.

Kontroversiell rente

Det skal sies at mange gjennom tiden har følt at det å skulle ta opp Mobil-lån er alt for risikabelt, med tanke på den særdeles høye renten som følger med. Dette er i bunn og grunn et godt poeng, i og med at renten i Sverige til tider har vært oppe i så mye som 75 000 %.

Takket være det faktum at summene man låner er betraktelig mindre enn de ville vært i et hvilket som helst annet lån, trenger man heldigvis ikke bekymre seg for slik rente. Summene man låner ligger gjerne mellom 500 og 5 000 kroner. Så lenge man ikke låner mer enn man kan betale, er det ingen grunn til bekymring.

Når trenger man mobil-lån?

Det kan ofte være krevende å skulle avgjøre når man kan gagnes av et SMS-lån til forskjell fra en annen type lån. Om man skal ta en stor avgjørelse i livet sitt, eller bruke pengene man låner på et prosjekt som koster en betraktelig sum, er det sannsynligvis slik at et forbrukslån vil være midt i blinken.

Hvis man på en annen side trenger små summer på raskest mulig vis, er det det mye lettere å ta opp et SMS-lån. På denne måten slipper man å måtte gjennomgå en lang søknadsprosess som krever masse dyrebar tid man kanskje ikke har. SMS-lån egner seg med andre ord best for små og enkle formål.

Nedbetaling

I likhet med det faktum at summene man låner ved hjelp av SMS-lån er betraktelig mindre enn det de ville vært i et hvilket som helst annet lån, er det også slik at nedbetalingstiden på disse lånene er betraktelig kortere. Ved SMS-lån får man nemlig bare et par måneder på å betale ned lånet sitt.

Det kan virke som om dette vil være veldig kort tid for å skulle betale ned et lån. Men med tanke på at lånene man tar opp er såpass små i forhold til det de vanligvis ville vært, viser det seg stort sett slik at det ikke er noe som helst problem å skulle betale for seg.

En enkel oppsummering

 • SMS-lån gir lavere summer, med betraktelig høyere rente
 • Nedbetalingstiden er kortere for å stemme overens med disse kvalitetene

SMS-lån er både enkelt og praktisk, men det vil ikke si at man ikke bør være forsiktig når man låner penger. I og med at renten er såpass høy er det viktig at man tenker seg godt om før man tar noen som helst avgjørelse, slik at man ikke begir seg ut på mer enn man kan takle.

Tips før du tar opp lån uten sikkerhet

Har du uforutsette utgifter eller et plutselig behov for ekstra penger, kan et lån uten sikkerhet i mange tilfeller være redningen. Et lån uten sikkerhet er enkelt forklart et lån banken gir uten å stille sikkerhet i låntakers eiendeler – som for eksempel bil, tomt, hytte eller bolig. Både forbrukslån og kredittlån havner under paraplybetegnelsen «usikrede lån». Denne type lån kan være nyttige når du ikke har mulighet til å finansiere utgifter med egne oppsparte midler. Det er imidlertid mange fallgruver å være obs på.

I denne guiden kan du lære mer om hva du bør se etter før du søker om et forbrukslån eller kredittlån. Vi skal se nærmere på ulike punkter du bør ha i bakhodet før du takker ja til et lånetilbud. Dette handler om alt fra renter og gebyrer, til privatøkonomiske aspekter, budsjettering, research, rentemarkedet og lignende. Vi forklarer alt på en enkel måte, noe som betyr at du ikke trenger å være økonom eller investor for å forstå innholdet. Les videre for smarte tips som kan gi en enklere økonomisk hverdag!

Renter og gebyrer på forbrukslån

Lån uten sikkerhet har i mange tilfeller høye renter. Dette betyr at du bør kartlegge egen økonomi og betalingsevne før denne type lån tas opp. I tillegg til å betale tilbake selve lånet, skal du også betale renter. Rentene kan defineres som selve kostnaden for å leie kapital, og oppgis ofte som prosent per år av det totale lånebeløpet.

Noe av det aller viktigste å sjekke før du søker om et lån uten sikkerhet, er lånets renter. I finansverdenen finnes det mange uttrykk relatert til rente, som pengemarkedsrente, styringsrente, kalkulasjonsrente, morarente, ågerrente og lignende. Det er lett å la seg forvirre av alle disse ordene, spesielt om en ikke har utdannelse innen økonomi. Heldigvis trenger du heller ikke å kunne alle disse uttrykkene. Det viktigste er at du forstår hva lånets nominelle og effektive rente innebærer. De fleste lånetilbud markedsføres med begge deler, noe som kan være forvirrende.

 • Nominell rente: Renten på selve lånet før gebyrer
 • Effektiv rente: Lånets faktiske kostnad, inkludert renter og gebyrer

Hva er nominell rente?

Nominell rente på et lån uten sikkerhet er den årlige lånerenten før gebyrer og renters renter. Dersom du ser nærmere på lånevilkårene vil du kunne se at nominell rente angis «p.a.» eller «pro anno», noe som rett og slett bare betyr «per år». Tradisjonelt sett har mange banker reklamert for lånene sine ved å fremheve den nominelle renten. Dette er fordi den nominelle renten får lånet til å fremstå billigere enn det i realiteten er. Heldigvis er ikke dette lov lenger, og bankene må nå opplyse om effektiv rente ifølge finansavtaleloven.

Hva er effektiv rente?

Lånets effektive rente sier noe om dets faktiske kostnad. Det er derfor denne du bør se på når du skal søke om lån. Den effektive renten på et lån uten sikkerhet er alltid høyere enn den nominelle. Dette skyldes hovedsakelig to ting:

 1. Rentene blir ofte lagt til hyppigere enn én gang årlig. Dette betyr at du som låntaker også betaler renters rente, pluss den oppgitte nominelle renten.
 2. Banken kan legge til diverse gebyrer på lånet.

Hva er fallgruven her?

Dersom du kun fokuserer på lånets nominelle rente, kan du potensielt ende opp med økonomiske problemer. Nominell rente vil ikke gi et realistisk bilde av lånets kostnad. Gebyrer vil ofte utgjøre en mye større sum enn du først tror. Et eksempel på et gebyr mange banker opererer med er etableringsgebyret. Dette er et gebyr som vanligvis belastes som et engangsbeløp rett etter at låneforholdet mellom låntaker og bank er opprettet. Både forbrukslån og kredittlån kan ha etableringsgebyr.

Ulempen med lån uten sikkerhet sett i forhold til mange andre typer lån er at rentene og gebyrene ofte er mye høyere. Mens et boliglån gjerne kan ha en rentesats på rundt 1,7 %, finnes det eksempler på usikrede lån som har flere hundre prosent i rente. Dette er naturligvis ikke normalen, men du bør regne med at renten ligger på rundt 20 % og oppover. Dette høres kanskje ikke mye ut, men det kan utgjøre mye i lengden. Velg derfor alltid lån med så lav rente som mulig.

Andre gebyrer

Har du kredittkort, kan du også oppleve at banken krever gebyrer hver gang en bruker kortet. Ved å være bevisst på renter og gebyrer kan du potensielt spare mange tusen kroner, da det er lettere å gjøre kloke valg. Veldig mange nordmenn ender i gjeldsfellen – eller «luksusfellen» som det også kalles – fordi de tar opp dyre lån uten sikkerhet. Men så lenge du har en plan, kan usikrede lån være gunstige!

Ha orden i privatøkonomien

Dersom du tar opp mange dyre forbrukslån og kredittlån, kan du havne i en negativ spiral av betalingsanmerkninger, lønnstrekk, inkassovarsler og gjeldsordninger. Med dårlig privatøkonomi kan du igjen slite med å få boliglån, jobb og lignende. Dette er en av grunnene til at Forbrukertilsynet ønsker å forhindre ulovlig markedsføring av usikrede lån. Du bør alltid vurdere din egen privatøkonomi før du i det hele tatt søker om lån. Mange føler at de ikke har noe annet valg enn å ta opp lån når regningene kommer, men dette stemmer ikke.

Sliter man med mange dyre lån som virker umulige å betjene, kan det være smart å rådføre seg med en finansrådgiver eller gjeldsrådgiver. Disse møter mennesker med økonomiske utfordringer daglig, og kan komme med gode tips for en bedre privatøkonomi. Noen ganger er lønnstrekk og gjeldsordninger den eneste utveien for dem med mange lån.

 1. Mange havner i økonomisk knipe på grunn av mange dyre lån
 2. Få profesjonell hjelp av en gjeldsrådgiver
 3. Unngå lønnstrekk, betalingsanmerkninger og inkassovarsler

Gjeldsordning

Mange som sliter med dårlig økonomi får en gjeldsordning. En gjeldsordning er enkelt forklart en avtale som inngås mellom låntaker og långiver. En slik avtale er ofte løsningen for de som ikke kan komme til enighet med kreditorene om en frivillig nedbetalingsplan. Du søker da om en offentlig gjeldsordning via namsmannen, som vil lage en avtale på vegne av låntaker og kreditorer. En slik avtale er ikke nødvendigvis frivillig fra låntakers side, og kan være tvungen. Med en tvungen avtale vil retten ha avgjort at låntaker skal ha en gjeldsordning.

Hele poenget med en gjeldsordning er at låntaker skal få kontroll over økonomien sin igjen. Namsmannen vil i så fall sette opp et budsjett som skal følges så lenge gjeldsordningen varer. Dette gjøres i samråd med namsmannen, som vil sette av penger til rimelige levekostnader og bokostnader – basert på forskriften om livsoppholdssatser. Om inntektene er høyere enn disse grunnleggende utgiftene, vil overskuddet gis til kreditorene. Her har du altså ikke mulighet til å bruke penger på unødvendige ting. På sikt vil dette kunne få privatøkonomien på rett kjøl.

Tenk langsiktig

En gjeldsordning kan vare i opptil fem år, noe som kan være en stor belastning for mange. Derfor er det viktig å unngå denne situasjonen, noe du gjør ved å være bevisst på eget forbruk. Ta derfor kun opp forbrukslån eller kredittlån dersom økonomien tillater det. Det er mange som lever i nuet og glemmer å tenke langsiktig når de søker om lån. Det er kanskje fristende med ny iPhone, designersko eller hest, men du bør vurdere hvor nødvendig det egentlig er. Tenk også over hvilken effekt det vil ha på privatøkonomien.

Når du tar opp et lån skal det naturligvis betales tilbake med både renter og gebyrer. Finn ut hva som må betales i avdrag og renter per måned, og trekk dette fra de månedlige inntektene. Hvis dette er et beløp du kan leve fint med, kan det være forsvarlig å ta opp lån. I motsatt fall bør du heller vurdere andre muligheter. Privatøkonomi er ofte grobunn for bekymringer, krangler og frustrasjon – spesielt hvis den ikke er så god som den kunne ha vært. Et av de beste tiltakene for sunn personlig økonomi, er budsjettering!

Når er lån uten sikkerhet en smart løsning?

Det du må huske er at et lån uten sikkerhet aldri skal fungere som en erstatter for inntekt. Dersom du blir nødt til å ta opp lån hver eneste måned for å betale nødvendige utgifter, vil du hele tiden måtte betale ned gammel gjeld med ny gjeld. Et lån bør heller være noe du benytter deg av i krisesituasjoner. Dette kan for eksempel være at oppvaskmaskinen slutter å virke noen dager før lønnen kommer på konto. Da kan du betale ned lånet så fort lønnen kommer inn, og dermed slippe unna det meste av renter og gebyrer.

Sett opp et budsjett

Mange opplever at lønnen er brukt opp før neste lønning er på konto, og synes det kan være utfordrende å fordele pengene på en fornuftig måte utover hele måneden. Med et budsjett kan du enkelt planlegge egen økonomi og samtidig få et mer bevisst forhold til eget pengebruk. Du får rett og slett bedre oversikt over økonomien din, da du enkelt kan se hva du bruker penger på. Slik kan du også finne ut hvor du bør stramme inn, og hva du kan tillate av utskeielser til hverdags.

Før du søker om et lån uten sikkerhet, bør du sjekke at du har mulighet til å betjene lånet ved å se på budsjettet. Dette gjør det enklere å forhindre at du havner bakpå og får en stor, dyr gjeld som er vanskelig å betjene. Hvis budsjettet allerede er stramt, vil det naturligvis ikke være noen god idé å ta opp lån – med mindre du vet at inntekten kommer til å øke i nærmeste fremtid.

Så lenge du vet at lånet kan betjenes, er det ingenting i veien for å søke om det. Mange er imidlertid usikre på hvordan de skal sette opp et budsjett, og hva som bør inkluderes i dette.

 1. Kartlegg inntekter
 2. Kartlegg faste utgifter
 3. Ikke glem variable og uforutsette utgifter

Steg 1: Kartlegg inntekter

Det første du bør gjøre er å kartlegge hvor stor inntjening du har per måned. Her kan du inkludere lønn, barnebidrag, stipend, leieinntekter, ytelser fra NAV og feriepenger. Du kan også inkludere inntekter du får ved å selge brukte ting og klær. Dette kan være nyttig om du har litt trang økonomi.

Steg 2: Kartlegg faste utgifter

Det neste du bør gjøre, er å kartlegge alle faste utgifter. Her kan du inkludere boutgifter, strøm, lån, mobil, internett, transport (bil, motorsykkel, båt, ferge eller offentlig transport) og lignende.

Disse utgiftene er ikke nødvendigvis like hver måned. Du bruker for eksempel gjerne mer strøm om vinteren enn om sommeren. Dette fører til høyere strømregning om vinteren. Husk også at renteutgifter kan svinge fra måned til måned, eller at noen regninger faktureres hvert kvartal istedenfor månedlig. Du bør prøve å finne et gjennomsnitt, slik at budsjettet blir mest mulig representativt for økonomien året rundt.

Steg 3: Ikke glem variable og uforutsette utgifter

Det finnes også variable utgifter. Dette er utgifter du enkelt kan kutte ned på dersom du ikke allerede er veldig økonomisk. Variable utgifter inkluderer utgifter til klær, sko, mat, underholdning, reiser og kultur. Ta en titt i nettbanken for å finne ut hvor mye som i snitt brukes på disse postene. Husk også på at det kan dukke opp uforutsette utgifter. Dette kan for eksempel være veterinærutgifter, tannlegeutgifter og lignende.

Så snart budsjettet er klart, vil du kunne se om det er rom for å ta opp et lån uten sikkerhet eller ikke.

Søk hos flere banker og andre långivere

Det finnes svært mange banker på markedet, noe som betyr at det også er tøff konkurranse dem imellom når det kommer til å vinne nye kunder. Dette kan du i stor grad utnytte til din fordel, ved å søke lån hos mange forskjellige banker. Renten bankene reklamerer med gjelder ikke nødvendigvis alle kunder. Renten baseres nemlig på faktorer som inntekt, betalingsevne og livssituasjon. Derfor kan det lønne seg å sende inn en søknad til hver enkelt bank, slik at du får oversikt over hva bankene kan by på av lånevilkår.

Før du begynner å søke kan du gjøre en grovsortering der du siler ut bankene som generelt har høyest rente. Tilsvarende bør du velge ut bankene som ser ut til å operere med lavere rente enn gjennomsnittet. For å kunne få denne oversikten, kan du for eksempel besøke nettsiden til mange ulike långivere og banker. Her vil du kunne danne deg et inntrykk ved å se kjapt på lånets betingelser. Du bør da se spesielt nøye på den effektive renten, siden denne inkluderer alle gebyrer og kostnader. Det kan være lurt å bokmerke alle favorittene dine i nettleseren.

La noen gjøre jobben for deg!

En annen mulighet – som kanskje er enda enklere – er å benytte seg av en sammenligningstjeneste på nett. Slik som på Billigeforbrukslån.no. Her kan du få et raskt overblikk over hvilke banker som har lav rente, samt hvor lang nedbetalingstid bankene kan tilby. Juster lånebeløp og nedbetalingstid for å se hvordan lånetilbudene forandrer seg. Mange ønsker lang nedbetalingstid siden dette gir lavere månedlige kostnader. Du bør imidlertid huske på at kort nedbetalingstid er mer gunstig når du ser på de totale lånekostnadene. Jo fortere du betaler ned lånet, jo færre renter og gebyrer må betales!

Når du vet hvor mange som sliter med å bli kvitt gjelden sin, blir kanskje viktigheten av å sammenligne lånevilkår hos ulike banker tydeliggjort. Les mer på NRK om hvorfor så mange nordmenn sliter med å betale ned på lånet. Den viktigste grunnen til at de ikke greier å betjene et lån, skyldes i stor grad rentekostnadene. Finner du et lån uten sikkerhet med gode vilkår, kan du i mange tilfeller slippe å havne i en slik knipe. Heldigvis vil sammenligningstjenester og litt research ofte være alt som skal til for å oppnå dette.

Kredittsjekk før lån innvilges

Alle banker kredittsjekker personer som søker om lån. Dette gjøres primært for å sjekke hvorvidt låntaker har betalingsanmerkninger registrert på navnet sitt. Bankene vil ikke innvilge en søknad om forbrukslån eller andre usikrede lån til søkere med anmerkninger. En betalingsanmerkning får nemlig bankens varsellamper til å lyse, da en usikker betaler gjerne ikke betaler ned på lånet som avtalt. Det finnes også andre grunner til at man kan få lav score i en kredittsjekk. Av faktorer som spiller inn kan vi nevne overtrekk av konti, svingende inntekt, hyppig flytting eller betalingsanmerkninger på enkeltpersonforetak.

Kredittsjekk deg selv

Mange kvier seg for å søke om lån, rett og slett fordi de frykter at søknaden blir avslått. Hvis du lurer på hvordan du ligger an i en eventuell kredittsjekk, kan du faktisk kredittsjekke deg selv på nett. Det finnes flere nettsider som tilbyr slike tjenester. Ved å kredittsjekke deg selv vet du om du ansees som betalingsdyktig eller ikke. Dette kan være greit å huske på før du eventuelt søker om et lån uten sikkerhet.

En åpenbar fordel ved å kredittsjekke seg selv er at du også får mulighet til å forbedre din egen kredittscore. Du kan for eksempel oppdage at du har utestående gjeld hos aktører du ikke var klar over eller hadde glemt. Får du ryddet opp i dette før du søker om lån, vil du kunne øke sjansen for positivt svar på lånesøknaden. Det kan også være smart å rydde opp i andre forhold som påvirker kredittscoren. For eksempel vil stabil jobb med fast og stabil inntekt over lengre tid være positivt.

Det koster ingenting å hente ut kredittopplysninger om seg selv. Du trenger bare å ta kontakt med et kredittopplysningsselskap, og deretter be dem gi fra seg informasjonen du er ute etter. Har du skiftet adresse mange ganger i det siste, hatt et brått inntektsfall eller er veldig ung, kan dette bidra til å gi lav kredittscore. Alder er det ikke mulig å påvirke, men du kan prøve å flytte sjeldnere, samt å ha en stabil inntekt ved å ha en jobb som tillater dette.

Hold oversikt med en klar nedbetalingsplan

Når du søker om lån, bør du også huske på at man skal betale pengene tilbake. Dette bør selvfølgelig gjøres på en mest mulig smart måte. Jo fortere du klarer å kvitte deg med gjeld, jo bedre er det. Husk også på at gjeld bidrar til å gi lavere kredittscore, noe som kan redusere muligheten for å få andre lån. Dette kan være greit å tenke på hvis du for eksempel har planer om å søke etter boliglån eller billån. Derfor er det viktig å ha en gunstig nedbetalingsplan.

Å lage en nedbetalingsplan trenger ikke være komplisert. Du kan som regel få en nedbetalingsplan av banken. Der viser de hvordan lånet kan betales ned, måned for måned. Denne planen er grei å forholde seg til, men husk på at du kan betale ned lånet raskere også. Du bør alltid forsøke å betale ned på både lån og renter. Noen velger avdragsfrihet på lånet i perioder, noe som betyr at du kun betaler ned på rentene, og ikke på selve lånet.

Mer om avdragsfrihet

Avdragsfrihet kan være greit i kortere perioder der du har andre store eller uforutsette utgifter som må prioriteres. Du bør imidlertid ikke velge avdragsfrihet i lengre perioder, da dette gjør at du bruker lengre tid på å bli kvitt lånet.

Når du reduserer nedbetalingstiden på lånet, vil også den totale kostnaden automatisk bli lavere. En god nedbetalingsstrategi dersom du har flere forbrukslån eller kredittlån er å fokusere på ett lån av gangen. Betal ned så mye som overhodet mulig på kortest mulig tid. Dette kan være motiverende, da du kan se at lånene forsvinner.

Vurder andre alternativer

 1. Privat lån
 2. Spar penger selv
 3. Selg unna ting

Noe alle bør tenke på når de vurderer å ta opp lån, er hvorvidt det finnes andre alternativer som er mer gunstige. Du kan for eksempel finne ut om det er mulig å ta opp et privat lån i stedet for. Fordelen ved å låne privat, for eksempel av foreldre, søsken, kolleger eller venner, er at du i de fleste tilfeller ikke må betale renter og gebyrer. Dette er selvfølgelig opp til den enkelte personen som låner bort penger å vurdere, så ikke ta det for gitt. Private lån er uansett gunstige i de fleste tilfeller.

Et annet alternativ til lån uten sikkerhet er å spare opp det beløpet som trengs på egenhånd. Dette kan være krevende om det er snakk om et stort beløp, og ikke minst kan det ta tid. Det vil likevel være et mer økonomisk gunstig valg enn dyre forbrukslån eller kredittlån. Føler du at det tar for lang tid å spare, kan du kanskje få fart på sakene ved å selge eiendeler av verdi. Mange har brukte elektronikkvarer som spillkonsoller, platespillere og lignende. Dette kan du ofte tjene en del på.

Øk boliglånet

Hvis du helst vil unngå usikrede lån, kan du også sjekke om det er mulig å få nytt lån på huset. Har du eid boligen i lang tid, vil den mest sannsynlig ha økt i verdi. Dette gir en mulighet til å få en ny verdivurdering av en takstmann. Du kan deretter øke det eksisterende boliglånet ditt på grunnlag av denne verdivurderingen. Dette vil gi ekstra penger å rutte med. Et slikt lån har betraktelig lavere rente enn for eksempel et kredittlån. Dette er dog ikke mulig for alle som ikke eier egen bolig enda.

Leieinntekter

Ellers kan vi nevne utleie av bolig som en fin mulighet til å tjene penger. Har du et ledig rom, et loft eller en kjeller i huset sitt, kan du alltids leie ut disse rommene eller etasjene. Det er for eksempel mange studenter som er på jakt etter et billig og enkelt sted å bo. Det du tjener på utleie er dessuten skattefritt i mange tilfeller. Det å leie ut deler av boligen sin gir en dessuten en stabil bi-inntekt hver eneste måned, noe som kan være et godt økonomisk tilskudd.

Øk inntekten

Det finnes også andre alternativer til det å ta opp lån uten sikkerhet. Vi kan for eksempel nevne økt inntekt. Ved å jobbe ekstra i perioder, kan du ofte tjene inn de pengene du trenger for å realisere planene dine. Har du ikke mulighet til å jobbe ekstra, kan du alltids søke etter en deltidsjobb eller sommerjobb. Det er også mulig å tjene på private arbeidsoppdrag og småjobber som er fritatt for skatt. Det er mulig å påta seg småjobber for opptil 6 000 kroner årlig uten å betale skatt.

Oppsummering

Det finnes mange alternativer som kan vurderes før du søker om forbrukslån eller andre usikrede lån. Du skal likevel ikke ha dårlig samvittighet dersom det ikke finnes andre alternativer. I de fleste tilfeller er det helt uproblematisk å ta opp et usikret lån. Det viktigste er at du har en god nedbetalingsplan, leser lånevilkårene nøye og ikke låner mer enn du trenger. Dersom du har tipsene vi har nevnt i bakhodet, er sjansen stor for at du ender opp med et gunstig lån som kan tilbakebetales uten problemer.

Lån uten sikkerhet – spørsmål og svar

Er det trygt å ta opp lån uten sikkerhet?

Ja, så lenge du låner fra seriøse aktører. Les gjerne omtaler fra andre forbrukere på nett.

Hva er forskjellen på forbrukslån og kredittlån?

Forbrukslån egner seg best til større engangsutgifter. Kredittkort er greit å ha tilgjengelig i krisesituasjoner.

Kan jeg få lån med betalingsanmerkninger?

Som regel ikke. Bankene kredittsjekker alle låntakere, og søknad med betalingsanmerkninger vil automatisk bli avslått.

Hvor mye kan jeg låne?

Det er som regel mulig å låne alt fra noen få tusenlapper til 600 000 kroner.

Hvilken bank gir best rente på usikrede lån?

Dette varierer og kan endre seg raskt. Bruk sammenligningstjenester for å være oppdatert på de beste rentevilkårene.