Lån med og uten sikkerhet – dette er forskjellen

Som fersk låntaker kan det være en utfordring å sette seg inn i betingelser og regler rundt de forskjellige lånetyper. Heldigvis finnes det mye god informasjon på nett bare man har litt tid og vet hvor man skal lete. En god plass å starte kan for eksempel være på økonomisidene til www.abcnyheter.no. Når man skal ta opp lån, så går det et hovedskille mellom sikrede og usikrede lån.

Et lån med sikkerhet vil typisk være boliglån og billån. Slike lån kjennetegnes ved at banken har sikkerhet for utlånet i et formuesobjekt. Ved boliglån betyr det at banken har pant i boligen og dersom låntaker ikke betaler, kan banken kreve boligen tvangssolgt for å få dekket forpliktelsene under lånet. De usikrede lån er ofte forbrukslån og kredittkort. Ved slike lån har ikke banken noen form for sikkerhet.

Boliglån og billån – de typiske sikrede lånene

Boliglån og billån er sikrede lån og har dermed bedre rentebetingelser. Avhengig av hvor høy gjeldsgrad man har vil de beste boliglånsrentene i markedet i dag ligge på 2,65 % og oppover. Lavere gjeldsgrad vil som oftest gi bedre lånebetingelser. Bankene har forskjellige «terskelverdier» som ofte avgjør hvor gode betingelser man kan få. Lån under 60 % av boligens verdi vil for eksempel ofte gi de beste betingelsene.

Ved billån har banken sikkerhet i form av kontraktspant i bilen. Billån vil ofte ha noe høyere rente enn boliglån da det ikke er like god sikkerhet å ha pant i en bil som i en bolig. Rentene på billån ligger i dag på 3,5 % og oppover. Ved boliglån og billån så må pengene brukes på bolig eller bil. Man står ikke fritt til å velge.

Forbrukslån og smålån – dyrere lån uten sikkerhet

Ved forbrukslån og smålån har ikke banken sikkerhet. Derfor er slike lån ofte en god del dyrere enn boliglån og billån. Renter på opp mot 40 % er ikke uvanlig. Dette er veldig viktig å være klar over før man tar opp slik gjeld. Fordelen med forbrukslån og smålån er at pengene kan brukes på hva som helst, på alt fra uforutsette tannlegeregninger til ferieturer.

Markedet for smålån og forbrukslån har eksplodert de siste årene. Dette har sammenheng med økt forbruk blant forbrukere, lavere rentenivåer internasjonalt og økt markedsføring rundt slike produkter. Ofte skrives det mye negativt om denne typen usikrede lån. Men dersom man har god kontroll på økonomien sin og vet om fallgruvene, så kan også slike lån være en rasjonell del av privatøkonomien for mange.

Den viktige renteberegningen

Uansett hvilket lån man skal ta opp er det viktig å kunne beregne hva lånet kommer til å koste. Måten og beregne dette på vil være ganske lik både for sikrede og usikrede lån. Man må ta hensyn til både renter, gebyrer og nedbetalingstid. Et boliglån på 2 000 000 kroner med en rente på 3 % vil for eksempel koste 60 000 kroner i året bare i renter.

Dersom lånet skal tilbakebetales over 20 år vil man ha betalt 1 200 000 kroner i renter over lånets løpetid. De usikrede lånene er ofte mye lavere beløp og har derfor mye kortere tilbakebetalingstid enn et boliglån. På grunn av høyere rente, blir de likevel dyre. Et forbrukslån på 100 000 kroner med 20 % rente betalt over 2 år gir en totalkostnad på 140 000 kroner pluss eventuelle gebyrer.

Smarte tips

Man kan utnytte forskjellene mellom sikrede og usikrede lån til sin fordel. Dersom man for eksempel har slitt med økonomien og tatt opp mange dyre smålån, er et smart tips å undersøke om det finnes muligheter for å «bake» disse inn i boliglånet. På denne måten får man lavere rente og betaler mindre i gebyrer. Det finnes flere måter å gjøre dette på.

For det første kan man undersøke om man kan få et rammelån på boligen sin. Et rammelån er en kreditt som er knyttet opp mot boligen hvor man kan ta ut og sette inn penger slik man selv ønsker innenfor rammen som er gitt. Dersom man ikke ønsker et rammelån eller ikke kan få dette så kan man ta kontakt med banken og undersøke om det finnes andre muligheter.
Oppsummering

Lære renteberegning

  • Forstå markedet
  • Ikke ta opp unødvendig eller mye gjeld
  • Utnytt de gode rentene på sikrede lån

Sikrede og usikrede lån har forskjellig anvendelsesområde og forskjellige betingelser. Med litt kreativitet og forhåndsundersøkelser kan man utnytte de gode rentebetingelsene på sikrede lån til sin fordel. Ofte taper man penger på å ikke ta grep om egen økonomi. Med litt innsats og noen telefonsamtaler kan man spare mye penger. Kunnskap om forskjellige typer lån kan være nøkkelen til en bedre økonomisk fremtid.

Leave a Reply